VEDENIE A PEDAGOGICKÝ ZBOR

Vedenie školy

             Pagáč Milan, akad.mal.                           Balogová Alžbeta, Ing                                Zdravecký Michal, akad.soch.
                    
riaditeľ školy                                     zástupkyňa riaditeľa školy pre                     štatutárny zástupca - zástupca
                                                                              všeobecnovzdelávacie predmety              riaditeľa školy pre odborné predmety

Pedagogický zbor

Bachorík Slavomír, Mgr.art. Kosnáčová Slávka, Mgr.
Balogová Alžbeta, Ing. Kotásková Nora, Mgr.art.
Bohatová Anna, akad.mal. Labaš Radovan, Bc.
Csáderová Judita, Mgr. Lizáková Lucia, Mgr.art.
Čintalan Peter, Mgr.art. Luknár Ivan, Mgr.art., ArtD.
Čorejová Mária, Mgrt.art. Machatová Mária, Mgr.arch.
Dobešová Ildikó, Mgr.art. Marcin Dávid, Mgr.art.
Doboš Ronald, Mgr.art. Martínková Jana, Mgr.
Doležalová Ľudmila, Mgr.,výchovná poradkyňa Miháliková Iveta, akad.mal.
Dragúň Ján, Mgr. Michalíková Edita, Mgr.
Drozdová Mária, Mgr. Okáľová Katarína, Ing.arch.
Dubina Pavol, Mgr.art. Oravec Viktor, akad.soch.
Ďuráková-Hronská Lucia, Mgr.art. Oslej Štefan, Mgr.art.
Gažo Pavol, Mgr. Pagáč Milan, akad.mal.
Godová Gabriela, Mgr.art. Peržel Oliver, Ing.arch.
Guzman Richard, Bc. Rudášová Miroslava, Mgr.art.
Hanko Milan, MgA. Ružičková Nora, Mgr.art., ArtD.
Hartiník Martin, Mgr.art. Strieš Ján, Mgr.
Hrčka Roman, Mgr.art., ArtD. Ševčík Ján, Mgr.art.
Hrčková-Stankovianska Jana, Mgr.art. Šoltisová Pavla, Mgr.
Hrvoľ Jozef, akad.mal. Vágner Andrej, Mgr.art.
Chovancová Eva, Mgr. Vilim Bohuš, akad.soch.
Jasaňová Jana, Mgr.art. Zdravecký Michal, akad.soch.
Jentnerová Magdaléna, PhDr. Žiak Jaroslav, Mgr.art.
Klepáčová Eva, Ing, Mgr.