Povinné informácie

 

OBJEDNÁVKY, ZMLUVY

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo-okna

Zmluva o dielo-výťah

Kúpno-predajná zmluva-auto

https://vucba-dokumenty.assecosolutions.sk/30775329/zmluvy/

Dohoda o primeranom znášaní nákladov

VEREJNÁ  OBCHODNÁ SÚŤAŽ

Prenájom strechy ST

DAROVACIA ZMLUVA

Darovacia zmluva

FAKTÚRY

Faktúry 2011

Faktúry 2012

Faktúry 2013

Faktúry 2014

Zoznam zverejnených dokumentov
 

ZMLUVY

rok 2015