ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

                           

1.9.2017 Začiatok školského roka 2017/2018 piatok
4.9.2017 Začiatok vyučovania pondelok
21.9.2017 Opravné a náhradné ústne MS/úč.cv.1.+2..r. štvrtok
29.9.2017 Združenie rodičov žiakov 1.roč. piatok
28.10.- 31.10.2017 Jesenné prázdniny nástup vo štvrtok 2.11.2017
15.11.2017 Klasifikačná porada ¼ streda
24.11.2017 Deň otvorených dverí. piatok
30.11.2017 Zadanie tém klauzúrnych prác štvrtok
1.12.2017 Združenie rodičov žiakov 1.-4.roč, piatok
1.12.-19.12.2017 Klauzúry 1.polrok - 3.-4.ročníky  
18.12.2017 Inštalácia klauzúrnych prác pondelok
19.12.2017 Hodnotenie klauzúrnych prác utorok
23.12. - 5.1.2018 Vianočné prázdniny nástup v pondelok 8.1.2018
25.1.2018 Klasifikačná porada 1/2 štvrtok
31.1.2018 Deň otvorených dverí streda
31.1.2018 Odovzdávanie vysvedčení streda
2.2.2018 Polročné prázdniny nástup v pondelok 5.2.2018
5.3. - 9.3.2018 Jarné prázdniny nástup v pondelok 12.3.2018
13.3.2018 Ext.a int. písomné MS – SJL utorok
14.3.2018 Ext.a int. písomné MS – ANJ streda
26.3.2018 Prijímacie talentové skúšky/úč.cv. 2.roč. pondelok
28.3.2018 Zadanie tém PČOZ maturitných skúšok streda
29.3. - 3.4.2018 Veľkonočné prázdniny nástup v stredu 4.4.2018
19.4.2018 Klasifikačná porada ¾ -1.-4.ročníky (konc.) štvrtok
20.4.2018 Združenie rodičov žiakov 1.-4.roč. (odbor) piatok
24.4. - 9.5.2018 Odborné maturitné práce - súvisle  
9.5.2018 Inštalácia maturitných prác streda
10.-11.5.2018 Obhajoby PČOZ maturitnej skúšky štvrtok - piatok
14.5.2018 Zadanie tém klauzúrnych prác pondelok
14.5. - 18.5.2018 Akademický týždeň.  
14.5. - 18.5.2018 Vyučovanie podľa rozvrhu  
21.5.- 25.5.2018 Klauzúry 2.polrok - 1.+.2.+.3.ročníky  
21.5.- 25.5.2018 Ústne maturitné skúšky  
28.5.- 1.6.2018 Súvislá umelecká prax - 2. + 3.ročníky  
28.5. – 1.6.2018 Súvislé teoret.vyuč. - 1.ročníky/úč.cv. 1.roč.  
4.6.2018 Inštalácia klauzúrnych prác pondelok
5.6.2018 Hodnotenie (obhajoby) klauzúrnych prác utorok
6.6. - 25.6.2018 Vyučovanie podľa rozvrhu  
26.6.2018 Klasifikačná porada - záverečná utorok
27.-29.6.2018 Kurz ochrany človeka a zdravia - 3.ročníky  
30.6.2018 Odovzdávanie vysvedčení piatok
1.7 .- 31.8.2018 Letné prázdniny  

KALENDÁR NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018