ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

                           
 

RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM DÔLEŽITÝCH TERMÍNOV
v školskom roku 2018/2019
Spracovaný v zmysle pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/2019.

1.9.2018 Začiatok školského roka 2018/2019 sobota
3.9.2018 Začiatok vyučovania pondelok
11.9.2018 Opravné a náhradné ústne MS utorok
21.9.2018 Združenie rodičov žiakov 1.roč. piatok
31.10.- 2.11.2018 Jesenné prázdniny nástup v pondelok 5.11.2018
15.11.2018 Klasifikačná porada ¼ štvrtok
16.11.2018 Združenie rodičov žiakov 1.-4.roč. piatok
23.11.2018 Deň otvorených dverí. piatok
30.11.-18.12.2018 Klauzúry 1.polrok -3.-4.ročníky  
30.11.2018 Zadanie tém klauzúrnych prác piatok
17.12.2018 Inštalácia klauzúrnych prác štvrtok
18.12.2018 Hodnotenie klauzúrnych prác utorok
21.12. - 7.1.2019 Vianočné prázdniny nástup v utorok 8.1.2019
28.1.2019 Klasifikačná porada 1/2 pondelok
30.1.2019 Deň otvorených dverí streda
31.1.2019 Odovzdávanie vysvedčení štvrtok
1.2.2019 Polročné prázdniny nástup v pondelok 4.2.2019
3.-8.2.2019 Lyžiarsky výcvikový kurz 2.roč.  
25.2. - 1.3.2019 Jarné prázdniny nástup v pondelok  4.3.2019
12.3.2019 Ext.a int. písomné MS – SJL utorok
13.3.2019 Ext.a int. písomné MS – ANJ streda
15.3.2019 Zadanie tém PČOZ maturitných skúšok piatok
25.3.2019 Prijímacie talentové skúšky/úč.c 1.- 2.r.. pondelok
18.4. - 23.4.2019 Veľkonočné prázdniny nástup v stredu 24.4.2019
25.4.2019 Klasifikačná porada ¾1.-3.,4.roč. (konc.) štvrtok
26.4.2019 Združenie rodičov žiakov 1.-4.roč. (odbor) piatok
26.4. - 6.5.2019 Odborné maturitné práce - súvisle  
7.5.2019 Inštalácia maturitných prác utorok
9.-10.5.2019 Obhajoby PČOZ maturitnej skúšky štvrtok - piatok
13.5.2019 .Zadanie tém klauzúrnych prác pondelok
13.5. - 17.5.2019 Akademický týždaň  
13.5. - 17.5.2019 Súvislé vyučovanie 3.roč.  
20.5.- 24.5.2019 Klauzúry 2.polrok - 1.+.2.+.3.ročníky  
20.5.- 24.5.2019 Ústne maturitné skúšky  
3.6.- 7.6.2019 Súvislá umelecká prax - 2. + 3.ročníky  
3.6.– 7.6.2019 Súvislé teoret.vyuč. - 1.ročníky  
6.6.2019 Inštalácia klauzúrnych prác štvrtok
7.6.2019 Hodnotenie (obhajoby) klauzúrnych prác piatok
10.6. - 24.6.2019 Vyučovanie podľa rozvrhu  
25.6.2019 Klasifikačná porada - záverečná utorok
25.-27.6.2019 Kurz ochrany človeka a zdravia - 3.ročníky  
28.6.2019 Odovzdávanie vysvedčení piatok
1.7 .- 31.8.2019 Letné prázdniny  

KALENDÁR NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019