ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

                           

1.9.2016 Začiatok školského roka 2016/2017 štvrtok
5.9.2016 Začiatok vyučovania pondelok
14.9.2016 Opravné a náhradné ústne MS streda
30.9.2016 Združenie rodičov žiakov 1.roč. piatok
28.10.- 31.10.2016 Jesenné prázdniny nástup v stredu 2.11.2016
15.11.2016 Klasifikačná porada ¼ utorok
16.11.2016 Združenie rodičov žiakov 1.-4.roč. streda
25.11.2016 Deň otvorených dverí piatok
30.11.- 18.12.2016 Klauzúry 1.polrok - 3.-4.ročníky  
30.11.2016 Zadanie tém klauzúrnych prác streda
19.12.2016 Inštalácia klauzúrnych prác pondelok
20.12.2016 Hodnotenie klauzúrnych prác utorok
23.12. - 5.1.2017 Vianočné prázdniny nástup v pondelok 9.1.2017
26.1.2017 Klasifikačná porada 1/2 štvrtok
27.1.2017 Deň otvorených dverí piatok
31.1.2017 Odovzdávanie vysvedčení utorok
3.2.2017 Polročné prázdniny nástup v pondelok 6.2.2017
20.2. - 24.2.2017 Jarné prázdniny nástup v pondelok 27.2.2017
14.3.2017 Ext.a int. písomné MS – SJL utorok
15.3.2017 Ext.a int. písomné MS – ANJ streda
27.3.2017 Prijímacie talentové skúšky pondelok
30.3.2017 Zadanie tém PČOZ maturitných skúšok štvrtok
13.4.-18.4.2017 Veľkonočné prázdniny nástup v stredu 19.4.2017
21.4.2017 Klasifikačná porada ¾ -1.-4.ročníky piatok
21.4.2017 Združenie rodičov žiakov 1.-4.roč. (odbor) piatok
24.4. - 9.5.2017 Odborné maturitné práce - súvisle  
9.5.2017 Inštalácia maturitných prác utorok
10.-11.5.2017 Obhajoby PČOZ maturitnej skúšky streda-štvrtok
12.5.2017 Zadanie tém klauzúrnych prác piatok
19.5.2017 klasifikačná porada záverečná - 4.roč. piatok
12.5.2017 Zadanie tém klauzúrnych prác piatok
22.5.- 26.5.2017 Akademický týždeň  
22.5.- 26.5.2017 Klauzúry 2.polrok - 2.+ 3.ročníky  
22.5.- 26.5.2017 Súvislé teoretické vyučovanie - 1.ročníky  
29.5. – 2.6.2017 Klauzúry 2.polrok - 1.ročníky  
29.5. – 2.6.2017 Súvislá umelecká prax  - 2.+ 3.ročníky  
29.5. - 2.6.2017 Ústne maturitné skúšky  
5.6.2017 Inštalácia klauzúrnych prác pondelok
6.6.2017 Hodnotenie (obhajoby) klauzúrnych prác utorok
12.6.- 16.6.2017 Plenér 1. ročníky  
12.6.- 16.6.2017 Súvislé teoretické vyučovanie 2.+3.ročníky  
19.6.- 23.6.2017 Vyučovanie podľa rozvrhu  
26.6.2017 Klasifikačná porada - záverečná pondelok
27.-29.6.2017 Kurz ochrany človeka a zdravia - 3.ročníky  
30.6.2017 Odovzdávanie vysvedčení piatok
1.7 .- 31.8.2017 Letné prázdniny  

KALENDÁR NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017