MATURITA
www.suvba.edupage.org

 

INFORMÁCIE K MATURITE V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016

Aktuálne informácie k maturite nájdete tu.

INFORMÁCIE K MATURITE V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015                                   

Aktuálne informácie k maturite nájdete tu.

INFORMÁCIE K MATURITE V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014                                    

Aktuálne informácie k maturite nájdete na: http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2014/informacie_o_maturite_2014/MS_SOS_slov..pdf

CENA ŠÚV J.VYDRU                                                                                    2012/2013

Už po piaty krát  sa udeľovala Cena ŠÚV J.Vydru za najlepšiu maturitnú prácu (tu) a ocenení boli aj študenti za výborné výsledky pri maturitných skúškach.
Maturitnou komisiou boli nominovaní:

v kategórii plošných oddelení školy:                                                v kategórii plastických oddelení školy
Zuzana Zbellová (výtvarníctvo)                                                          Margaréta Petržalová (keramika)
Adam Matej (fotografia)                                                                     Ernest Marko (drevo)
Atila Jonáš (grafika)                                                                           Lívia Niedelová (kameň)
Radoslava Janáčová (reštaurátorstvo)                                          Terézia Krnáčová (textil)

Študentskou radou boli nominovaní:
Adam Matej (fotografia)                                                                      Ernest Marko (drevo)

Víťaznú prácu z nominovaných v kategórii plošných oddelení školy vybral predseda maturitnej komisie prof. Robert Jančovič, vedúci ateliéru voľnej grafiky VŠVU a víťazkou sa stala Radoslava Janáčová z oddelenia konzervátorstva a reštaurátorstva.

Víťaznú prácu zi nominocvaných v kategórii plastických oddelení školy vybral predseda maturitnej komisie doc. Miroslav Debnár, vedúci katedry dizajnu VŠVU a víťazkou sa stala Terézia Krnáčová z oddelenia ručného výtvarného spracúvania textílií.

Ocenení za výborné výsledky pri maturitných skúškach boli Zuzana Zbellová, Atila Jonáš a Nora Čanecká.

INFORMÁCIE K MATURITE V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013                                   

S čím rátať pri maturite a čomu sa radšej vyhnúť...

CENA ŠÚV J.VYDRU                                                                                    2011/2012

Aj v tomto školskom roku boli ocenení študenti za najlepšie maturitné práce i za výborný prospech na maturitnej skúške.
Odbornou komisiou (vedúcimi oddelení školy a predsedami predmetových maturitných komisií MgA. Matúšim Cepkom a MgA. Mirom Švolíkom) boli nominovaní


v kategórii plošných oddelení školy:                                                 v kategórii plastických oddelení školy:
Iveta Rehušová (výtvarníctvo)                                                                Lucia Huňadyová (keramika)
Patrícia Astalošová (fotografia)                                                           Jakub Kachút (drevo)
Lukáš Bartoš (grafika 1)                                                                        Katarína Sidorová (textil)
Tereza Sadílková (grafika 2)                                                                 Alica Kucanová (reštaurátorstvo)

študentská rada nominovala:
v kategórii plošných oddelení školy:                                                   v kategórii plastických oddelení školy:
Patrika Garaya
(grafika 1)                                                                      Zuzanu Svatíkovú (keramika)

Víťazkou Ceny ŠÚV J.Vydru za najlepšiu maturitnú prácu v kategórii plošných oddelení školy v školskom roku 2011/2012 sa stala Tereza Sadílková.

Víťazkou Ceny ŠÚV J.Vydru za najlepšiu maturitnú prácu v kategórii plastických oddelení školy v školskom roku 2011/2012 sa stala Lucia Huňadyová.

Zároveň boli ocenení aj študenti, ktorí na maturitných skúškach dosiahli výborný prospech - Lukáš Bartoš, Tereza Haumerová, Teodor Sprock a Zuzana Svatíková.

Tejto slávnostnej udalosti za zúčastnili aj vzácni hostia - minister školstva pán Dušan Čaplovič, bratislavský župan pán Pavol Frešo,  podpredsedníčka BSK pani Gabriella Németh, riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu BSK pán Roman Csabay a poslanec BSK a starosta Lamača pán Peter Šramko.

CENA ŠÚV J.VYDRU                                                                                  2010/2011

Študenti štvrtých ročníkov - naši tohoroční maturanti majú za sebou praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Pred komisiou obhájili svoje maturitné práce a predsedovia predmetových maturitných komisií doc.Pavol Choma, akad.mal. a odb.as. Ján Gazdík, akad.soch., pedagógovia z VŠVU v Bratislave vybrali z nominovaných študentov víťazov Ceny ŠÚV J.Vydru    za najlepšiu maturitnú prácu.

V kategórii plošných oddelení školy boli nominovaní:                      V kategórii plastických oddelení školy boli nominovaní:
Gabriela Ondrišáková (výtvarníctvo)                                                        Miroslav Búran (keramika)
Petra Vlčková (fotografia)                                                                           Michal Janiga (drevo)
Andrej Čanecký (grafika 1)                                                                        Petra Rybánska (textil)
Andrej Barčák (grafika 2)
Anita Rigová (reštaurátorstvo)

Víťazom Ceny ŠÚV J.Vydru s finančnou podporou Nadácie firmy WÜRTH  za najlepšiu maturitnú prácu v kategórii plošných oddelení školy  v školskom roku 2010/2011 sa stal  Andrej Čanecký.

Víťazom Ceny ŠÚV J.Vydru s finančnou podporou Nadácie firmy WÜRTH  za najlepšiu maturitnú prácu v kategórii plastických oddelení školy  v školskom roku 2010/2011 sa stal  Michal Janiga.

Ceny nominovaným študentom a víťazom odovzdávali hostia slávnosti pani PhDr. Gabriella Németh, podpredsedníčka BSK, pán Ing. Roman Csabay, riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu BSK  a pán Ing. Peter Šramko, starosta mestskej časti Lamač s riaditeľom školy pánom akad.mal. Milanom Pagáčom.

        

 

 

 

 

 

CENA ŠÚV J.VYDRU                                                                                    2009/2010

Utorok 8.6.2010 bol pre našich čerstvých maturantov posledným dňom v škole. Odnášali si posledné stredoškolské vysvedčenie, maturitné vysvedčenie a niekoľkí aj Cenu ŠÚV J.Vydru za najlepšiu maturitnú prácu, ktorú s finančnou podporou Nadácie firmy Würth druhý rok udeľuje riaditeľ školy.

Výber víťazov bol v rukách predsedov odbornej časti maturitných skúšok - prof.Ivana Csudaia, akad.mal. a doc. Ferdinanda Chrenku, akad.soch., pedagógov z VŠVU v Bratislave. Hodnotili maturitné práce nominovaných študentov z jednotlivých odborov školy

V kategórii plošných oddelení školy boli nominovaní:
Miroslava Duchoňová (výtvarníctvo)
Dominik Hronec (fotografia)
Anna Deáková (grafika)
Peter Polgár
(reštaurátorstvo)

v kategórii plastických oddelení školy boli nominovaní:
Kristína Kollárovicsová
(keramika)
Dávid Tóth (drevo)
Filip Bielek
(kameň)
Kristína Vontszemüová (textil)

študentská rada nominovala
Dominika Hronca (fotografia)
Daniela Pacalaja
(keramika).

Ceny nominovaným študentom a víťazom odovzdával pán riaditeľ školy akad.mal. Milan Pagáč si hosťami slávnosti pani PhDr. Gabriellou Németh, podpredsedníčkou zriaďovateľa školy BSK a pánom Ing. Romanom Csabayom, riaditeľom odboru školstva, mládeže a športu BSK.

Cenu ŠÚV J.Vydru za najlepšiu maturitnú prácu v kategórii plošných oddelení školy v školskom roku 2009/2010 s finančnou podporou Nadácie firmy Würth získal DOMINIK HRONEC a Cenu ŠÚV J.Vydru za najlepšiu maturitnú prácu v kategórii plastických oddelení školy v školskom roku 2009/2010 s finančnou podporou Nadácie firmy Würth získala KRISTÍNA KOLLÁROVICSOVÁ.

Láskavému sponzorovi, porotcom a hosťom srdečne ďakujeme, nominovaným študentom a víťazom blahoželáme a všetkým do ďalších rokov držíme palce.