VÝCHOVNÝ PORADCA

Výchovnou poradkyňou je pani profesorka Mgr. Ľudmila Doležalová.

Konzultácie sú možné v utorok od 9.45 do 10.30 hod. (prípadne podľa dohody) v kabinete na 2. poschodí číslo dverí 311.

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

Školská knižnica bola založená v roku 1971 ako knižnica pre pedagógov školy. Neskôr sa rozšírila a poskytuje služby aj pre študentov školy. Zameriava sa hlavne na odbornú a krásnu literatúru. V súčasnosti, po presťahovaní celej školy, sídli v budove školy ŠÚV J. Vydru na Dúbravskej ceste č.11 v Bratislave. Celková plocha knižnice je 72,7 m², ktorá celá slúži pre používateľov knižnice. Jej priestor je členený tak, aby bol používateľom knižnice umožnený voľný vstup medzi regále. Je to dôležité preto, lebo naši študenti okrem teoretických vedomostí tu často hľadajú inšpiráciu k svojej výtvarnej tvorbe. Asi v jednej tretine sú umiestnené stoly so stoličkami, ktoré nahradzujú študovňu, aby si študenti mohli prezenčne prezrieť aj knižničné jednotky, ktoré sú cenovo drahšie alebo majú už historickú hodnotu.

Počet knižničných jednotiek spolu je 7 639 kusov, z toho odbornú literatúru tvorí 5 802 kusov a krásnu literatúru 1 837 kusov. Knižnica vlastní aj 51 kusov elektronických dokumentov. Medzi našimi knižničnými jednotkami sa nachádza 136 vzácnych starších vydaní, z toho 50 kusov je 100 a viac ročných.

V knižnici pracuje jeden zamestnanec na polovičný úväzok.

Výpožičné hodiny:

Pondelok 8.00 – 14.00
Streda 8.00 – 14.00
Štvrtok 8.00 – 14.00

KRÚŽKY - v tomto školskom roku:

      kresba portrétu

        šperk

        ► súčasný dizajn

        portrét, reliéf, figúra

        slovenský jazyk a literatúra pre štvrtákov

        dejiny umenia pre štvrtákov

        ► angličtina pre umelcov

        ► výtvarné umenie vo filme

        ► športové hry

        turistika

 KURZY ponuka pre verejnosť:

v  príprava na talentovú skúšku - každú stredu od 16.00 do 18.00 hod.
Vstup je voľný, prihlásiť sa dopredu netreba.
Stretnutie uchádzačov je vo vestibule školy, príspevok za 2 hodiny stretnutia sa hradí v deň stretnutia na mieste.