ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

Školská knižnica bola založená v roku 1971 ako knižnica pre pedagógov školy. Neskôr sa rozšírila a poskytuje služby aj pre študentov školy. Zameriava sa hlavne na odbornú a krásnu literatúru. V súčasnosti, po presťahovaní celej školy, sídli v budove školy ŠÚV J. Vydru na Dúbravskej ceste č.11 v Bratislave. Celková plocha knižnice je 72,7 m², ktorá celá slúži pre používateľov knižnice. Jej priestor je členený tak, aby bol používateľom knižnice umožnený voľný vstup medzi regále. Je to dôležité preto, lebo naši študenti okrem teoretických vedomostí tu často hľadajú inšpiráciu k svojej výtvarnej tvorbe. Asi v jednej tretine sú umiestnené stoly so stoličkami, ktoré nahradzujú študovňu, aby si študenti mohli prezenčne prezrieť aj knižničné jednotky, ktoré sú cenovo drahšie alebo majú už historickú hodnotu.

Počet knižničných jednotiek spolu je 7 639 kusov, z toho odbornú literatúru tvorí 5 802 kusov a krásnu literatúru 1 837 kusov. Knižnica vlastní aj 51 kusov elektronických dokumentov. Medzi našimi knižničnými jednotkami sa nachádza 136 vzácnych starších vydaní, z toho 50 kusov je 100 a viac ročných.

V knižnici pracuje jeden zamestnanec na polovičný úväzok.

Výpožičné hodiny:

Pondelok 8.00 – 14.00
Utorok 8.00 – 14.00
Streda 8.00 – 14.00
Štvrtok 8.00 – 14.00
Piatok 8.00 – 12.00

KRÚŽKY - v tomto školskom roku:

      tanečný krúžok

        krúžok figurálneho kreslenia

        ► modelovanie portrétu

        krúžok portrétu reliéfu, figúry/modelovania

        krúžok dejín umenia

        krúžok dejín umenia pre štvrtákov

        ► "ŠUV magazín"

        ► športové hry

        turisticko-cyklistický krúžok

 KURZY ponuka pre verejnosť:

v  príprava na talentovú skúšku - každý štvrtok od 16.00 do 18.00 hod.

Kurz začne najskôr od októbra 2018, presný termín zverejníme na webovej stránke školy v záložke informácie.