ZO ŽIVOTA ŠKOLY

                        virtuálna prehliadka tu

Internetová žiacka knižka na suvba.edupage.org.

 

KURZ PRÍPRAVY NA TALENTOVÚ SKÚŠKU

Záujemcovia sa na kurze stretnú pred prázdninami naposledy v stredu 12.decembra 2018. Po vianočných prázdninách bude kurz pokračovať prvým stretnutím v stredu 9.januára 2019.

Príjemné sviatky!

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Blíži sa čas, keď symbolicky otvárame dvere do našej školy. Radi Vás privítame na prvom Dni otvorených dverí v piatok 23.novembra 2018 v čase od 11.00 do 17.00 hod.

Informácie o dôležitých termínoch v živote našej školy nájdete tu na našej webovej stránke v záložke štúdium / organizácia školského roka.

 

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Vážení rodičia,

ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava Vás pozýva na rodičovské združenie Vášho syna/dcéry, ktoré sa uskutoční dňa  16.11.2018 o 15.00 hod. v budove školy.

Tešíme sa na vašu účasť.                                                       akad.mal. Milan Pagáč, riaditeľ školy

 

ROZPRÁVKOVÝ SVET

Pozývame vás na prehliadku výstavy komixov a maľovaných objektov študentov odboru propagačnej grafiky a ocenených výtvarných prác detí z medzinárodnej výtvarnej súťaže Neodíď nám rozprávočka. Výstava pod názvom Rozprávkový svet Boženy Němcovej a Pavla Dobšinského bude prístupná od 13.11. do 30.11.2018 v átriu Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1 v Bratislave.

NAŠI ŠKÔLKÁROM

V mesiaci október, študenti tretieho ročníka propagačnej grafiky Nikoleta Dekanová, Michal Fülöp, Ema Gurová, Nina Neczliová, Natália Morová, Pavlína Rajtáková, Zuzana Remenárová a Agnes Palacios pod vedením Jany Hrčkovej Stankovianskej navrhli a zrealizovali pre materskú školu na Adámiho 11 v Bratislave hracie plány pre športové aktivity malých škôlkarov. Realizovali sa v exteriéri, na asfaltové plochy školského ihriska.

 

 

 

 

KURZ PRÍPRAVY NA TALENTOVÚ SKÚŠKU

Prvé stretnutie na kurze prípravy na talentovú skúšku bude v stredu 10.októbra 2018 o 16.00 hod. v trvaní do 18.00 hod. Vstup je voľný, vklad príspevku jednorázovo za každé stretnutie.

Až do ukončenia série kurzov budú tieto prebiehať vždy v termíne: streda od 16.00 do 18.00 hod.

DUEL: NĚMCOVÁ - DOBŠINSKÝ. KNIŽNÉ TVORENIE

V októbri.2018 bude v Prahe prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov, v rámci ktorej sa predstavia svojimi prácami aj študenti propagačnej grafiky našej školy. Od 1.10. do 14.10.2018 bude ich knižná tvorba  vystavená v Památníku národního písemnictví. Vernisáž, ktorej súčasťou bude i divadelná dramatizácia rozprávky Bioženy Němcovej Smolíček v bábkovom podaní študentov VŠMU v Bratislave bude 1.10.2018 o 13.30 hod. Od 17.10. do 31.10.2018 bude výstava prác preinštalovaná v Městské knihovně v centre Prahy.

 

BRUSSELS DESIGN SEPTEMBER 2018

Úspešná prezentácia našej školy v Bruseli fotoaparátom Veroniky Liptákovej, žiačky ŠÚV J.Vydru.

.           

        

Ukážky mladého dizajnu z Bratislavy v Bruseli. September je v Bruseli mesiacom dizajnu, do ktorého koncepčne zapadla prezentácia bratislavskej Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, ktorú vo svojich priestoroch organizovalo regionálne zastúpenie Bratislavského samosprávneho kraja pri EÚ. Pod vedením riaditeľa školy, akad. maliara Milana Pagáča sa so svojimi dielami predstavili žiaci a učitelia školy, ktorí používajú rôzne techniky a materiály ako napr. hladký mramor, ale aj drsné klince, plagáty aj fotografie, textil, keramika. Vytvárajú dadaisticky hravé objekty alebo aj aktuálne plagáty k stému výročiu ČSR... Fotografie: Bianca Lengeňová, stážistka ZÚ Brusel.

JAROSLAV ŽIAK - HRDINOVIA

V utorok 2.10.2018 o 17.00 hod. Vás pozývame do výstavnej sály Univerzitnej knižnice na Michalskej ulici na vernisáž výstavy cyklu fotografií ľudí z rôznych oblastí života z 5 európskych štátov, ktorí zažili holokaust "Hrdinovia" kolegu Jaroslava Žiaka. Výstava je súčasťou osláv storočnice Jána Kadára a je výberom z doteraz 419 nasnímaných portrétov ľudí, "ktorých životný príbeh je svedectvom doby a dejinnej udalosti, ktorej nesmieme dovoliť, aby sa opakovala" zdôrazňuje autor.

 

ISIC - PREDĹŽENIE PLATNOSTI NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019.

Zostávajú posledné dva dni na obnovu preukazu ISIC a zabezpečenie si jeho nepretržitej platnosti. Platnosť starých preukazov vyprší túto nedeľu, t.j. 30.9.2018. Je veľmi dôležité mať riadne objednanú známku ešte pred 30.9. nakoľko množstvo partnerov už overuje platnosť preukazov elektronicky (ORANGE, UNION...)

BRUSSELS DESIGN SEPTEMBER 2018

Naša škola má opäť možnosť predstaviť školu cez výstavu prác svojich študentov na renomovanom medzinárodnom podujatí Brussels Design September. Návštevníci si budú môcť pozrieť výber prác študentov viacerých študijných odborov a v tomto roku tematicky aj práce zamerané na významné 100. výročie založenia Československej republiky. Na tému historických súvislostí s existenciou školy odzneje aj odborná prednáška kurátorky Slovenského centra dizajnu.

http://www.bratislavaregion.eu/sk/aktuality/312/bsk-ziaci-zupnej-skoly-predstavia-svoju-tvorbu-v-bruseli

 

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE - RODIČIA ŽIAKOV I.ROČNÍKA

Vážení rodičia,

    ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava Vás pozýva na rodičovské združenie Vášho syna/dcéry, žiaka/žiačky I.triedy, ktoré sa uskutoční dňa  21.9.2018 o 15.00 hod. v budove školy s nasledovným programom:

1. 15.00 hod. - stretnutie všetkých rodičov v jedálni školy

2. 15.30 hod. - presun rodičov do tried na úvodné triedne rodičovské združenie podľa rozpisu, ktorý bude na vrátnici školy

    Zároveň očakávame, že prispejete sumou 100 Eur do občianskeho združenia ŠUPKA na šk.rok 2018/2019 (náhrada za príspevok do ZRPŠ, ktorý sa v škole nevyberá).

    Príspevok slúži na nákup spotrebného materiálu a nevyhnutných učebných pomôcok, najmä pre odborné vyučovanie všetkých študentov školy. Škola žiaľ nemá v rozpočte zo strany zriaďovateľa pridelené finančné prostriedky na tieto účely.

    Občianske združenie ŠUPKA poskytuje ŠÚV J.Vydru materiálnu a inú podporu z príspevkov 2%-tnej dane od rôznych poskytovateľov, príspevkov rodičov a sponzorských darov.

    Príspevok bude možné odovzdať v hotovosti štatutárnemu zástupcovi Občianskeho združenia ŠUPKA   / IČO -31772269, DIČ -2021396531/ ekonómke školy p.Ing.Križanovej alebo prevodom na účet č.: IBAN: SK6402000000000150636012 ,  SWIFT, BIC: SUBASKB

Tešíme sa na vašu účasť.                                             akad.mal. Milan Pagáč, riaditeľ školy

ISIC

Vážení rodičia.

Pre kompletne využitie Preukazu ISIC/EURO26 je potrebné, aby Vaše dieťa malo preukaz platný na aktuálny školský rok.

Platnosť preukazu sa označuje nalepením aktualizačnej známky ISIC 09/2019.

Skontrolujte, prosím, platnosť na preukaze Vášho dieťaťa. Ak je 09/2019, je to v poriadku.

Ak je na preukaze staršia platnosť, objednajte aktualizačnú známku na škole alebo cez www.objednaj-preukaz.sk.

Viac informácii nájdete na www.studentskypreukaz.sk.

 

HARMONOGRAM NÁSTUPU ŽIAKOV DO ŠKOLY DŇA 3.9.2018

 

Trieda                         miestnosť                 čas

I.FGGd                        316  2.p                      8,00

I.VTPd                         312  2.p                      8,00

I.KDRšKs                    319  2.p                      8,00

 

III.VKPd                      224  1.p                      8,00

III.FGGd                      320  2.p                      8,00

III.TDRšKs                  321  2.p                      8,00

-------------------------------------------------------------

II.FGGd                       316  2.p                      9,00

II.VTPd                        312  2.p                      9,00

II.KDRšKs                   320  2.p                      9,00  

 

IV.FKKs                      224 1.p                       9,00

IV.GRšT                      319 2.p                       9.00

IV.VDPd                      321 2.p                       9,00