ZO ŽIVOTA ŠKOLY

                        virtuálna prehliadka tu

Internetová žiacka knižka na suvba.edupage.org

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania tu.

  https://isic.sk/

 

SUSEDIA Z KRÁLOVEJ A INÉ TVÁRE

Kolega Ján Strieš z oddelenia úžitkovej fotografie srdečne pozýva 21.9.2019 o 16.00 na vernisáž autorskej výstavy Susedia z KráLOVEj a iné tváre v Nemeckom evanjelickom kostole v Modre. Výstava potrvá od 21.9. do 20.10.2019 a sprístupnená bude aj počas Modranského vinobrania 27. - 29.9.2019.

ŠKOLA HROU - KNIHA HROU

Spolupráca našej školy s Mestskou knižnicou v Piešťanoch pokračuje aj v tomto školskom roku výstavou prác študentov z odborov propagačná grafika a propagačné výtvarníctvo na tému kniha a ilustrácia.

Názov Škola hrou - Kniha hrou naznačuje, že predstavujeme kreatívne riešenia knižnej tvorby, autorský experimentálny prístup a rôzne techniky spracovania. V expozícii je 30 kníh, vrátane denníkov, pop-up, leporel a komiksov, 10 súborov ilustrácií v rôznych technikách, 3 priestorové objekty a 10 plagátov. Výstavu pripravili pedagogičky odborov Pavla Šoltisová a Lucia Ďuráková-Hronská a potrvá počas celého septembra 2019.

 

 

 

 

 

ZRKADLO

Dňa 7.9.2019 o 17.00 hod. Vás pozývame do Sirotinca v Modre, Vajanského 77 na otvorenie kolektívnej výstavy "Zrkadlo", na ktorej prezentujú svoje práce aj študenti našej školy.

 

ROMAN HRČKA - PREČO?

Vo štvrtok 5.9.2019 o 16.30 hod. v Malej výstavnej sieni Župného domu v Dolnom Kubíne bude otvorená výstava kolegu Romana Hrčku "Prečo?". Výstava potrvá do 3. novembra 2019 a všetkých srdečne pozývame.

 

 

ZMENA NÁZVU ŠKOLY

V zmysle § 161 gc zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava

zaradená do siete škôl a školských zariadení podľa predpisov účinných do 31.08.2019 stáva

Školou umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava

podľa predpisov účinných od 01.09.2019.