ZO ŽIVOTA ŠKOLY

                        virtuálna prehliadka tu

Internetová žiacka knižka na suvba.edupage.org.

 

KURZ PRÍPRAVY NA TALENTOVÚ SKÚŠKU

Vo štvrtok 5.októbra 2017 otvárame kurz prípravy na talentovú skúšku prvým stretnutím. Kurz je otvorený a záujemcovia si prinesú mäkkú ceruzku (2B alebo 3B) a príspevok 6 € za dvojhodinovú účasť na stretnutí (od 16.00 do 18.00 hod).

PRÍBEH JEDNÉHO DOMU

"Príbeh jedného domu je projektom rozpamätávania sa, prebúdzania z amnézie, čítania príbehov vpísaných do múrov domov a do zimomriavok na našich rukách, hľadania miesta v nás, ktoré si to všetko pamätá.." Realizuje ho OZ Červené topánky a s ním spolupracuje oddelenie propagačného výtvarníctva našej školy.

V škole pripravili dva workshopy s premietnutím filmu o príbehu rodiny Ullmanovej z Kapucínskej 3 a následnej diskusie o tom, či holokaust je "ich" príbeh alebo "náš", hre o rozdieloch medzi nami, hre s klezmer hudbou a hre s  farbami o tom všetkom.

Zároveň študenti 3.ročníka pracujú na tvorbe plagátov k jednotlivým podujatiam v rámci projektu.