ZO ŽIVOTA ŠKOLY

                        virtuálna prehliadka tu

Internetová žiacka knižka na suvba.edupage.org

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania tu.

  https://isic.sk/

 

DESIGN IS NOW!

V stredu 1.júla 2020 o 18.00 hod. pozývame záujemcov do Galérie dizajnu Satelit v Hurbanových kasárňach na Kollárovom námestí 10 v Bratislave na vernisáž výstavy s podtitulom "Ľudia sa stali návrhármi. Dizajnéri zostali ľuďmi",  nad ktorým prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová

Kurátorky a kurátori z SCD sústredili projekty, ktorými slovenskí tvorcovia dizajnu, firmy, i neprofesionáli, reagovali na novovzniknutú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19. Krízový stav vytvoril rozsiahly priestor pre grafických dizajnérov, pretože bolo potrebné ľudí informovať, ako sa majú správať v čase ohrozenia. Návrhári a výrobcovia ochranných a hygienických pomôcok (rúška, štíty, dýchacie prístroje, mydlá atď.), tvorcovia hier a multimédií aj náročných architektonických riešení reagovali rýchlo na potrebu ochrany pred šírením ochorenia. Izolácia priniesla zmeny do spoločenského aj privátneho života a orientovala ľudí na iné nové aktivity (hry, domáce učenie, pečenie chleba...). Fotografi a filmári zachytili, ako sa zmeny vizuálne prejavili v exteriéri (ľudia v rúškach, prázdne ulice...).

„Ak sa chceme poučiť zo zlých časov, musíme si najprv pripomenúť, čo dobré sme počas nich robili. Dizajn je všade, pre všetkých a dokázal pomôcť aj teraz. DESIGN IS NOW! Táto výstava dokumentuje cestu ľudskosti, na ktorej sme sa navzájom nestratili. Aj preto sa oplatí ju vidieť.“ Hovorí momentálne zastupujúci riaditeľ SCD, autor konceptu a kurátor Maroš Schmidt.

Výstava potrvá do 2. septembra 2020,  otváracie hodiny sú v stredu až nedeľu od 14.00 do 18.00.

 

CLASSIC IN THE GRAPHIC NOVEL

V stredu 24.6.2020 prebehol v Divadelnom ústave v Bratislave workshop Classic in the Graphic Novel. Zúčastnili sa na ňom aj študenti tretieho ročníka študijného odboru grafický dizajn, ktorí vytvorili veľmi pekné komixy podľa diela Rómeo a Júlia. Výstupom bude výstava, inštalovaná v priebehu leta v priestoroch Divadelného ústavu, ktorej vernisáž by mala byť v septembri. Komixy ba mali byť uverejnené aj v časopise o divadle KOD.

 

 

 

 

TALENTOVÁ SKÚŠKA - 2.KOLO

ŠUP J.Vydru vyhlasuje 2. kolo talentovej skúšky na deň

                        22.6.2020 (pondelok) o 9.00 hod.

v priestoroch školy na Dúbravskej ceste 11 na:

-    2 miesta v študijnom odbore dizajn a tvarovanie dreva

-    1 miesto v študijnom odbore konzervátorstvo a reštaurátorstvo                  

-    1 miesto v študijnom odbore fotografický dizajn

Prihlášky prijímame e-mailom prípadne osobne do 19.6.2020 (piatok).

SALÓN VÝTVARNÍKOV 2020

V ZOYA MUSEU na Partizánskej 2275 v Modre je prezentácia 24. ročníka Salónu výtvarníkov, na ktorú všetkých srdečne pozývame. Medzi vystavujúcimi 88 umelcami z celého Bratislavského kraja sú aj naši kolegovia Mgr. Ján Strieš a akad.soch. Michal Zdravecký.

Vernisáž výstavy bude 25.6.2020 o 19.00 hod. v  priestoroch ELESKO Wine Park, ZOYA MUSEUM. Výstava potrvá do 20.9.2020.

 

 

 

VIKTOR ORAVEC_VARIED ORIGIN_2020

Od 3.6. do 24.6.2020 pozývame záujemcov do Galérie STATUA na Zámockej 47 v Bratislave, kde vystavuje náš kolega akad.soch.Viktor Oravec. Výstava je otvorená od pondelka do piatka od 14.00 do 18.00, prístup do galérie je zhora cez Pálffyho palác.

 

ŠTUDENTSKÝ PREUKAZ ISIC

           

Informácia pre rodičov žiakov 1. ročníka a 2 strany žiadosti o vydanie preukazu ISIC

    

 

 

 

 

 

Informácia pre žiakov vyšších ročníkov o predĺžení platnosti preukazu ISIC

PRIJÍMAČKY

Termín a kritériá prijímacieho konania budú zverejnené vo štvrtok 7.5.2020.

PRIJÍMAČKY

Ministerstvo školstva dňa 29.4.2020 zverejnilo rozhodnutie o prijímacích skúškach na stredné školy.

Informáciu o prijímacej skúške na našu školu spresníme po konzultácii a usmernení zo strany zriaďovateľa školy BSK po 4.5.2020.

TALENTOVÁ SKÚŠKA

Podľa aktuálneho usmernenia MŠVVaS SR je vyučovanie na školách prerušené do odvolania a podľa vývoja situácie sa talentové skúšky budú konať v termíne do 30. júna 2020.

Termín bude ešte spresnený a termín 7. apríl 2020 sa ruší.

TALENTOVÁ SKÚŠKA

V zmysle pokynov BSK v dôsledku aktuálnej epidemiologickej situácie prekladáme termín prijímacej talentovej skúšky na

 utorok 7. apríla 2020.

 

KURZ PRÍPRAVY NA TALENTOVÚ SKÚŠKU

S ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa kurz

v stredu 11. marca a v stredu 18. marca konať nebude.

TALENTOVÁ SKÚŠKA

Pozvánky na talentovú skúšku boli záujemcom zaslané doporučenou poštou - tešíme sa na stretnutie v deň konania talentovej skúšky 25. marca 2020.

JAZDKYNE/RIDERS

Zoya Museum a naša kolegyňa Mária Čorejová Vás srdečne pozývajú na otvorenie skupinovej výstavy "Jazdkyne/Riders", ktorá sa uskutoční v nedeľu 8. marca 2020 o 16.00 hod. v priestoroch ELESKO Wine Park v Modre.

 

JARNÉ PRÁZDNINY

Je to tak, pred dverami sú už jarné prázdniny. V týždni od 17.2. do  21.2.2020 majú žiaci a študenti bratislavského kraja oddychové voľno. Preto ani kurz prípravy na talentovú skúšku v stredu 19.februára 2020 nebude a záujemcov privítame na kurze 26.2.2020.

KOLOBEH ROKA

Oddelenie textilu našej školy vstúpilo do spolupráce s Malokarpatskou komunitnou nadáciou Révia na realizácii fantazijných výtvarných odevov "Kolobeh roka". Študenti 4. ročníka navrhli a zrealizovali v rámci polročných klauzúrnych prác kolekciu 6 odevov s atmosférou štyroch ročných období.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% Z DANE

Láskavým záujemcom o poskytnutie 2% z dane nášmu Občianskemu združeniu ŠUPKA veľmi pekne ďakujeme a tlačivo nájdu v záložke Občianske združenie alebo tu.

 MOC BEZMOCNÝCH

Dňa 4.2.2020 sa študenti oddelenia propagačného výtvarníctva (všetky ročníky) a kameňosochárstva (1. ročník) zúčastnili odborného výkladu v Kunsthalle Bratislava k výstave Moc bezmocných, ktorý viedla Mgr.art. Lucia Kotvanová, galerijná pedagogička. Zaujímavá výstava českých a slovenských autorov reagujúcich na politické dianie po roku 1989 zaujala.

Ďakujeme Lucii Kotvanovej za výborný výklad ako i zapojenie našich študentov do pripravených aktivít.

 

 

 

 

VIDEO O MATURITE

Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikol úvodný diel série videí s názvom Ako funguje maturitná skúška?  Maturanti z tejto školy v ňom podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, a aj o tom, čo ich čaká pri ústnej maturite. V súčasnosti sa už pripravujú ďalšie dva diely videí o priebehu maturitnej skúšky zo SJL a aj o hodnotení a klasifikácii výsledkov jednotlivých častí maturitnej skúšky.

Video o maturite je dostupné na webovej stránke aj na: https://vimeo.com/388095051.

Linky na všetky diely videí budú postupne zverejňované na webovom sídle NÚCEM: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita.

MÁRIA ČOREJOVÁ - POVIEDKY

Srdečne vás pozývame na otvorenie výstavy kolegyne Márie Čorejovej  "Poviedky"  v Galérii Nova na Baštovej 2 v Bratislave v pondelok 3. februára 2020 o 18.00 hod.

Výstava potrvá do 8. marca 2020.

 

 

akad.mal. STANISLAV DUSÍK

Akademický maliar Stano Dusík, významný slovenský umelec - maliar, grafik, ilustrátor a spisovateľ, žil a pôsobil vo Florencii. Jeho diela sa nachádzajú v galériách a súkromných zbierkach v mnohých krajinách sveta a za jeho diela mu bolo udelených množstvo významných ocenení. Bol predsedom honoris causa o.z. Dedičstvo otcov. Zomrel 6.decembra 2019 a na jeho počesť sa konajú zádušné omše v Ríme, na misiách i v Reykjavíku a 30. januára 2020 o 18.00 hod. aj v Bratislave - Krasňanoch, v Katedrále sv.Šebastiána na Peknej ulici.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Srdečne pozývame na druhý Deň otvorených dverí v našej škole. Radi Vás privítame vo štvrtok 30. januára 2020, kedy od 10.00 do 17.00 hod. máte možnosť nahliadnuť do priestorov školy, zistiť viac o študijných odboroch o ktoré má Vaše dieťa záujem a konzultovať s pedagógmi na oddeleniach.

Tešíme sa na stretnutia s Vami.

 

VLNENIE

Projekt spolupráce aj našich študentov s ÚĽUVom "Vlnenie" slávi úspech a výstava remeselných a dizajnových produktov z ovčej vlny a ovčieho rúna sa presúva do Novohradského múzea a galérie v Lučenci. Otvorená bude 23. januára 2020 o 16.00 hod. a potrvá do 15. marca 2020. Srdečne pozývame.

 

 

Príjemne prežité sviatky a veľa elánu do budúceho roka prajú zamestnanci Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru

V škole sa opäť stretneme v stredu 8. januára 2020.

 

 

AKO SA KRESLÍ KOMIKS

Akademická knižnica VŠVU v spolupráci s Knižnicou SNG uvádzajú v pondelok 16.12.2019 o 17.00 hod. na Hviezdoslavovom nám.18 na 3.poschodí Akademickej knižnice VŠVU prezentáciu knižnej série Nežný komiks´89, ktorý chce rozprúdiť medzi mladými ľuďmi diskusiu o súčasných dejinách. S umelcami, dizajnérom a vydavateľkou zapojenými do prípravy tejto štvordielnej komiksovej série budú prebiehať rozhovory o slovenskom komikse všeobecne - jeho tradíciách, súčasnom stave a východiskách pre moderných kresliarov komiksu. Hosťami budú kresliari Klára Štefanovičová, Mária Kralovič, Jozef Gaľba a náš kolega Dávid Marcin, grafický dizajnér Boris Meluš a vydavateľka Jana Hoffstädter.

... NA PAPIERI 3

Vo štvrtok 12.12.2019 o 18.00 hod. Vás pozývame do Galérie 19 na lazaretskej ulici v Bratislave na otvorenie výstavy ...na papieri 3, na ktorej vystavujú aj naše kolegyne Mária Čorejová a Nóra Ružičková. Výstava potrvá do 19.januára 2020.

 

PETER A LUCIA A INÉ PRÍBEHY

Francúzsky inštitút na Slovensku a autorka, naša kolegyňa, Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy Jana Hrčková Stankovianska - Peter a Lucia a iné príbehy, ktorá sa uskutoční dňa 10.12. 2019 o 17.00 hod. v galérii Francúzskeho inštitútu v Bratislave.

 

VRSTEVNICE

Dňa 30.11.2019 sa uskutoční verejná prezentácia projektu Vrstevnice podporená grantom Ars Bratislaviensis vytvoreného našim kolegom Jaroslavom Žiakom. Živá výstava so zapojením verejnosti štartuje o 10:00 hod. v okolí petržalskej Ekonomickej univerzity a pokračuje do širokého okolia sídliska Petržalka. Príďte alebo hľadajte.

 

SACRAL ELEMENTUM IV.

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi pripravuje projekt "Sakrelacrum", ktorý je pokračovaním v spracovaní témy o sakrálnych tendenciách v súčasnom umení. Od 4.12.2019 do 29.3.2020 pozrieť si inštalácie všetkých srdečne pozýva aj jedna z vystavujúcich umelcov Mgr.art. Mária Čorejová, pedagogička z oddelenia grafického dizajnu našej školy.

KONZULTAČNÉ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Vážení rodičia,

ŠUP J.Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32  Bratislava Vás pozýva na konzultačné rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 22.11.2019 o 15.00 hod. v budove školy podľa rozpisu, ktorý nájdete vo vestibule školy.

Tešíme sa na Vašu účasť.                                        akad.mal. Milan Pagáč, riaditeľ školy

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Srdečne pozývame na prvý Deň otvorených dverí v našej škole. Radi Vás privítame v piatok 22.novembra 2019, kedy od 10.00 do 17.00 hod. máte možnosť nahliadnuť do priestorov školy, zistiť viac o študijných odboroch o ktoré má Vaše dieťa záujem a konzultovať s pedagógmi na oddeleniach.

Tešíme sa na stretnutia s Vami.

 

 

Sloboda - 30 rokov Nežnej revolúcie

Pozývame vás do Modry, ktorá si pripomenie 30. výročie Nežnej revolúcie komorným cyklom filmov, divadla, diskusií a koncertov, ktoré nadväzujú na ideály a odkaz Novembra 1989. Vo foyer Kina Mier v Modre bude  od 18. do 24.11.2019 vystavovať svoje fotografie pod názvom Sloboda - 30 rokov Nežnej revolúcie aj nás študent z oddelenia úžitkovej fotografie Samuel Dzurek. Slávnostná vernisáž tejto výstavy bude 21.11.2019 o 19.00 hod. ako sprievodný program diskusie Když nebyl čas na hraní Michala Kaščáka s Michaelom Kocábom. Srdečne všetkých pozývame.

 

ARBORÉTUM MLYŇANY

Dňa 22.10.2019 sa študenti oddelenia dizajnu a tvarovania dreva spolu so svojimi pedagógmi zúčastnili odbornej exkurzie v Arboréte Mlyňany SAV.Po odbornom výklade o dendroflóre mierneho pásma si študenti prezreli celý areál arboréta a aj vďaka krásnemu počasiu mali všetci účastníci exkurzie nezabudnuteľný zážitok.

   

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Vážení rodičia,

    ŠUP J. Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava Vás pozýva na rodičovské združenie Vášho syna/dcéry, ktoré sa uskutoční dňa  27.9.2018 o 15.00 hod. v budove školy s nasledovným programom:

1) 15.00 hod. - stretnutie všetkých rodičov v jedálni školy

2) 15.45 hod. - presun rodičov do tried a odborných učební na úvodné triedne/odborové rodičovské združenie podľa rozpisu, ktorý bude na vrátnici školy

Tešíme sa na vašu účasť.                                             akad.mal. Milan Pagáč, riaditeľ školy

 

KURZ PRÍPRAVY NA TALENTOVÚ SKÚŠKU

Prvé stretnutie kurzu prípravy na talentovú skúšku bude v stredu 2.10.2019 s trvaním od 16.00 do 18.00 hod. Žiaci si prinesú 6 € ako úhradu za stretnutie a pre istotu mäkkú zastrúhanú ceruzku. Vo vestibule školy si ich vyzdvihne kolega a odvedie do miestnosti v ktorej sa bude pracovať.

EXKURZIA - MODRA

Vo štvrtok 12.9.2019 sa študenti všetkých ročníkov oddelenia Keramického dizajnu zúčastnili exkurzie a tvorivého workshopu v priestoroch Slovenskej ľudovej majoliky v Modre. Mali možnosť nahliadnuť do procesu výroby a dekorácie tradičnej keramiky. Taktiež si vyskúšali maľovanie na keramiku tradičnou technikou. Modranská majolika patrí do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

 

 

 

SUSEDIA Z KRÁLOVEJ A INÉ TVÁRE

Kolega Ján Strieš z oddelenia úžitkovej fotografie srdečne pozýva 21.9.2019 o 16.00 na vernisáž autorskej výstavy Susedia z KráLOVEj a iné tváre v Nemeckom evanjelickom kostole v Modre. Výstava potrvá od 21.9. do 20.10.2019 a sprístupnená bude aj počas Modranského vinobrania 27. - 29.9.2019.

ŠKOLA HROU - KNIHA HROU

Spolupráca našej školy s Mestskou knižnicou v Piešťanoch pokračuje aj v tomto školskom roku výstavou prác študentov z odborov propagačná grafika a propagačné výtvarníctvo na tému kniha a ilustrácia.

Názov Škola hrou - Kniha hrou naznačuje, že predstavujeme kreatívne riešenia knižnej tvorby, autorský experimentálny prístup a rôzne techniky spracovania. V expozícii je 30 kníh, vrátane denníkov, pop-up, leporel a komiksov, 10 súborov ilustrácií v rôznych technikách, 3 priestorové objekty a 10 plagátov. Výstavu pripravili pedagogičky odborov Pavla Šoltisová a Lucia Ďuráková-Hronská a potrvá počas celého septembra 2019.

 

 

 

 

 

ZRKADLO

Dňa 7.9.2019 o 17.00 hod. Vás pozývame do Sirotinca v Modre, Vajanského 77 na otvorenie kolektívnej výstavy "Zrkadlo", na ktorej prezentujú svoje práce aj študenti našej školy.

 

ROMAN HRČKA - PREČO?

Vo štvrtok 5.9.2019 o 16.30 hod. v Malej výstavnej sieni Župného domu v Dolnom Kubíne bude otvorená výstava kolegu Romana Hrčku "Prečo?". Výstava potrvá do 3. novembra 2019 a všetkých srdečne pozývame.

 

 

 

 

ZMENA NÁZVU ŠKOLY

V zmysle § 161 gc zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava

zaradená do siete škôl a školských zariadení podľa predpisov účinných do 31.08.2019 stáva

Školou umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava

podľa predpisov účinných od 01.09.2019.