ZO ŽIVOTA ŠKOLY

                        virtuálna prehliadka tu

Internetová žiacka knižka na suvba.edupage.org.

 

2.KOLO TALENTOVEJ SKÚŠKY

2.kolo talentovej skúšky - zoznam prijatých uchádzačov

Prijatie uchádzača je podmienené úspešným ukončením 9. ročníka základnej školy a zapísaním sa na štúdium v našej škole. Zápis sa uskutoční dňa 26.6. - 27.6.2017 v čase od 8.00 - 14.30 hod. v miestnosti č. 211 na 1.posch. Na zápis sa dostaví zákonný zástupca žiaka so zápisným lístkom, ktorý mu vydá základná škola, ktorú žiak navštevuje.

Neúčasť na zápise na štúdium na strednej škole alebo nedoručenie zápisného lístka sa považuje za nezáujem o štúdium na strednej škole zo strany uchádzača, na základe čoho sa začne konanie o zrušenie rozhodnutia o prijatí na strednú školu.

KARTA ISIC

Koniec školského roka je pred dverami a je čas predĺžiť si karty ISIC. Ako na to viď. plagátiky:

 

 

 

 

 

 

ŠTUDUJ ČO ŤA BAVÍ: video Klimo

https://www.facebook.com/Hajschul-122245351651750/?notif_t=page_admin&notif_id=1495527855626380

2. KOLO PRIJÍMACEJ TALENTOVEJ SKÚŠKY

Škola vypisuje 2.kolo prijímacej talentovej skúšky (doplňujúcej) na prijatie do 1.ročníka v školskom roku 2017/2018. Termín: utorok 20.6.2017 o 8.30 hod.

Prihlášky prijímame do 16.6.2017 (výnimočne 19.6.2017).

DNI DETSKEJ KNIHY

Študenti oddelenia propagačnej grafiky našej školy vystavujú svoje práce na výstave "Komiksy a knižné objekty" v rámci 34. ročníka Festivalu kníh pre deti a mládež - Dni detskej knihy v Piešťanoch v dňoch 10.-12.apríla 2017.
Vernisáž prác našich študentov je na programe v utorok 11.4.2017 o 18.00 hod. Srdečne pozývame, práce budú vystavené do konca mesiaca.

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

ŠÚV J.Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32  Bratislava Vás pozýva na rodičovské stretnutie Vášho syna/dcéry, ktoré sa uskutoční dňa 21.4.2017 o 15.00 hod. v budove školy podľa rozpisu, ktorý nájdete vo vestibule školy.

Tešíme sa na Vašu účasť.

BIENÁLE PLASTIKY MALÉHO FORMÁTU

Trnavský samosprávny kraj, Galéria Jána Koniarka v Trnave a Občianske združenie ATELIÉR PK a kolega Roman Hrčka Vás pozývajú na otvorenie výstavy BIienále plastiky malého formátu Ako ďalej (?) - výber z aktuálnej sochárskej tvorby slovenských výtvarníkov a hostí z Čiech, Japonska, Nemecka a Poľska.

Vernisáž: štvrtok 6. apríla 2017 o 18.00, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Halenárska 2. Trvanie výstavy: 6.4. - 10.5.2017.

PRIJÍMACIE KONANIE

Talentová skúška - zoznam prijatých uchádzačov

Prijatie uchádzača je podmienené úspešným ukončením 9. ročníka základnej školy a zapísaním sa na štúdium v našej škole. Zápis sa uskutoční dňa 3.4. - 10.4.2017 v čase od 8.00 - 14.30 hod. v miestosti č. 211 na 1.posch. Na zápis sa dostaví zákonný zástupca žiaka so zápisným lístkom, ktorý mu vydá základná škola, ktorú žiak navštevuje alebo tento zápisný lístok bude doručený poštou  do 10.4.2017.

Neúčasť na zápise na štúdium na strednej škole alebo nedoručenie zápisného lístka sa považuje za nezáujem o štúdium na strednej škole zo strany uchádzača, na základe čoho sa začne konanie o zrušenie rozhodnutia o prijatí na strednú školu.

Talentová skúška - zoznam uchádzačov ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta

Talentová skúška - zoznam uchádzačov ktorí neboli prijatí lebo nevyhoveli kritériám

KÚSOK SPOLU

Klub regionálneho umenia a histórie v Chtelnici uvádza v Kaštieli Chtelnica výstavu fotografií  z prác kolegyne Judity Csáderovej a študentiek 4. ročníka oddelenia úžitkovej fotografie "Kúsok spolu".

Otvorenie výstavy bude v sobotu 25.3.2017 o 17.00 hod.
Výstavu si môžete pozrieť do 15.5.2017.

 

 

KURZ PRÍPRAVY NA TALENTOVÚ SKÚŠKU

Posledné stretnutie na kurze prípravy na talentovú skúšku bude vo štvrtok 16.3.2017. Na talentovej skúške sa stretneme 27.3.2017 a všetkým uchádzačom držíme palce.

 

DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKY V PODANÍ ŠUPKÁROV

Pozývame vás do Mestského kultúrneho strediska Galéria Labyrint v Senci, Nám.1.mája na výstavu komiksov a knižnej tvorby na motívy Dobšinského rozprávok "Kde bolo tam bolo/je" študentov oddelenia propagačnej grafiky.

Otvorenie výstavy bude v piatok 10.3.2017 o 10.00 hod. a výstava potrvá do 31.3.2017. Návštevné hodiny: Ut - Pia / 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 h, vstup je voľný.

Z vernisáže:

 

 

 

 

POCTA OBETIAM HOLOKAUSTU

Slovenská pošta, a.s., Poštové múzeum a ŠÚV J.Vydru Vás pozývajú na výstavu študentských návrhov poštovej známky Pocta obetiam holokaustu.

Vernisáž výstavy študentov propagačnej grafiky je spojená s inauguráciou poštovej známky z návrhu Karin Uváčkovej, študentky.G. Uskutoční sa 24.marca 2017 o 15.00 hod. v priestoroch Slovenskej pošty a.s. v Banskej Bystrici na Partizánskej ceste 9.

Pri tejto príležitosti bude vydaná aj filatelistická kolekcia podľa návrhov študentiek 4.G - obálka prvého dňa Sylvie Sabovej, pečiatka Aleny Blažíčkovej a pamätný list Catherine Račkovičovej.

Nad výstavou prevzal záštitu vešvyslanec Štátu Izrael v Slovenskej republike J.E.Zvi Aviner Vapni.

KURZ PRÍPRAVY

Kurz prípravy na talentovú skúšku bude organizovaný okrem štvrtkových termínov aj v sobotu:

v sobotu 4.3.2017 a v sobotu 11.3.2017 v čase od 8.30 do 12.00 hod.

Na tieto stretnutia prosíme aby si žiaci priniesli farbičky, ktorými maľujú najradšej - napr. pastelky, vodové farby a štetec, voskovky ap. (nie olejové farby !).

2% Z DANE

Aj tento rok Vás prosíme o poukázanie 2% (3%) z daní nášmu OZ ŠUPKA. Vďaka Vašim príspevkom sa nám darí zabezpečiť kvalitnejší výchovno-vzdelávací proces žiakov a to nákupom učebných pomôcok, a učebníc, inováciou a zariadením učební,  zabezpečením rôznych aktivít na spestrenie školského života žiakov. Bez existencie združenia by realizácie viacerých aktivít a projektov neboli uskutočniteľné.

 

DOKUMENTY A REPORTÁŽE 1989-2016

Dňa 1.marca 2017 o 17.30 hod. pozývame záujemcov do Stredoeurópskeho domu fotografie na Prepoštskej 4 v Bratislave na otvorenie výstavy prác študentov oddelenia úžitkovej fotografie našej školy so zameraním na sociálny dokument.

Výstava bude otvorená do 16.apríla 2017.

 

 

ĽADOVÉ SYMPÓZIUM

Dňa 15.2.2017 sa študenti oddelení kameňosochárstva a dizajnu a tvarovania dreva realizovali na sympóziu Ľadové sochy, ktoré sa konalo v spolupráci s firmou ICE PARTY - sponzorom ľadových blokov.

 

 

 

 

 

 

 

PRIENIKY

Na otvorenie výstavy prác študentov a pedagógov našej školy pod názvom PRIENIKY pozývame v piatok 17.2.2017 o 16.00 hod. do Galérie v podkroví v ZUŠ v Senici.

Pre verejnosť bude výstava prístupná do 10.3.2017.

Z vernisáže:

PASCE A EVIDENCIE

Srdečne pozývame na výstavu výberu absolventov ateliéru Socha a priestor prof. Jankoviča. Vernisáž bude vo štvrtok 16.2.2017  o 18.30 hod. v Nitrianskej galérii - Reprezentačné sály, Župné námestie 3, Nitra, pod kurátorským dohľadom Beaty Jablonskej.

 

Kurz prípravy na talentovú skúšku vo štvrtok 2. februára 2017 nebude.

Najbližšie sa stretnutie kurzu bude konať vo štvrtok 9. februára 2017.

 

DEŇ ŽUPNÝCH ŠKÔL V AVIONE

V piatok 20.januára 2017 od 9.00 do 17.00 hod. Vás pozývame do nákupného centra Avion, kde sa bude prezentovať aj naša škola na podujatí organizovanom BSK - Deň župných škôl v Avione. Počas dňa sa budete môcť pristaviť aj pri stánku našej školy, kde sa dozviete viac o našej škole, študijných odboroch či podmienkach prijatia na štúdium.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Bližší pohľad na "vlastné oči a uši" potom môžete získať počas návštevy našej školy v piatok 27.januára od 11.00 do 17.00 hod., kedy otvárame bránu školy počas Dňa otvorených dverí.

Srdečne všetých pozývame!

 

Kurz prípravy na talentovú skúšku vo štvrtok 22.decembra 2016 nebude.

Najbližšie sa stretnutie kurzu bude konať vo štvrtok12.januára 2017.

 

CAVERNA LUMINOSA

Pozývame Vás do Pasáže City Gate Laurinská-Gorkého 17, kde bude 13.12.2016 o 18.00 hod. slávnostne otvorená inštalácia projektu riaditeľa školy akad.mal. Milana Pagáča Caverna Luminosa.

DETSKÝ ČIN ROKA

V stredu 7.12.2016 boli slávnostne odovzdané ceny Detský čin roka. Drevené ceny deťom spoločne vyrábali študenti 3. ročníka oddelenia dizajnu a tvarovania dreva. Návrh pochádza od študenta Samuela Hacaja, ktorý bol aj na slávnostnom odovzdávaní cien.

 

 

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

V piatok 25.11.2016 otvára škola svoje brány počas Dňa otvorených dverí. V čase od 11.00 do 17.00 hod. budú voľne prístupné priestory školy, vystavené ukážky prác študentov jednotlivých oddelení a dostupní kolegovia, ktorí odpovedia na prípadné otázky o podmienkach prijatia na školu a náplne vzdelávania v jednotlivých študijných odboroch.

Všetkých srdečne pozývame.

MÓDNA TVORBA MLADÝCH

Všetkých srdečne pozývame v stredu 23.11.2016 o 17.00 hod. v DK Zrkadlový háj na Rovniankovej 3 v Bratislave na módnu prehliadku z tvorby oddelenia textilu našej školy. Hosťom podujatia  "Módna tvorba mladých" bude  aj Boris Hanečka, tiež absolvent našej školy.

Pohľad na podujatie:            

ČAJ O PIATEJ V ÚĽUVE

Dizajn štúdio ÚĽUV vás pozýva na Čaj o piatej v stredu 16.11.2016 o 17.00 hod. s prednáškou na tému "Keramický dizajn" - prednáša kolega z oddelenia keramického dizajnu MgA. Milan Hanko.

 

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

ŠÚV J.Vydru Vás pozýva na rodičovské združenie Vášho syna/dcéry, ktoré sa uskutoční dňa 16.11.2016 o 15.00 hod. v budove školy podľa rozpisu, ktorý nájdete vo vestibule školy.
Tešíme sa na Vašu účasť.

UPOZORNENIE

Pre stavebné úpravy je prístupový chodník zo zastávky MHD Mokrohájska od 18.10.2016  na neurčito zablokovaný.

Na cestu do školy je potrebné vystúpiť na zastávke MHD Patrónka, zísť dolu podchodom a pokračovať pešo smerom ku škole po Dúbravskej ceste alebo prestúpiť na trolejbus, na ďalšej zastávke vystúpiť, prejsť podchodom a pokračovať smerom ku škole po Dúbravskej ceste..

BIBLIOTÉKA 2016

Pozývame Vás na veľtrh Bibliotéka 10. - 13.11. V stánku vydavateľstva VEDA reprezentujú našu školu plagáty Kristíny Hrevušovej z propagačného výtvarníctva, ktoré vznikli počas koncoročných klauzúr druhého ročníka pod vedením Lucie Ďurákovej-Hronskej.

 

 

 

 

KERAMIKA A KACHLIARSTVO

Na oddelení keramického dizajnu študenti 2.-4. ročníka privítali Ing.arch. Vladimíra Insitorisa PhD. z Cechu kachliarov, ktorý im odprezentoval problematiku a prepojenia keramiky a kachliarstva.

Z TVORBY DANIELA PIRŠČA

Ďalšou zo série prednášok na oddelení keramického dizajnu bola prednáška asistentky Mgr.art. Markéty Novákovej z atelétu keramiky na VŠVU o štúdiu na oddelení, prezentácia vlastnej tvorby a tvorby doc. Daniela Piršča MgA.

KURZ PRÍPRAVY

Kurz prípravy na talentovú skúšku bude mať termín stretnutí vo štvrtok od 16.00 do 18.00 hod. Vstup je voľný, za účasť sa prispieva jednorázovo 6 € za dvojhodinovku. Prvé stretnutie bude vo štvrtok 13.októbra 2016.

EXKURZIE

V septembri sa študenti  druhého a štvrtého ročníka oddelenia PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO zúčastnili exkurzie do tlačiarne, kde mohli vidieť a počuť všetko o výrobe tlačovín, kníh a časopisov. Ďakujeme Ing.Ladislavovi Zedekovi za fundovanú prednášku a ukážky skladania, viazania, orezávania, slepotlače  a iné.


 


V druhej časti exkurzie sme sa so študentami presunuli do Galérie 19, kde nám náš bývalý kolega, Marian Meško predstavil v prednáške život a tvorbu Dalibora Chatrného, ktorého zaujímavú výstavu si mohli študenti prezrieť a debatovať o jeho tvorbe. Ďakujeme Marianovi za jeho pozvanie i čas, ktorý venoval našim študentom.

 

 

 

SLÁVNOSŤ HLINY - 3 UHLY POHĽADU

V mesiaci september bolo v Modre podujatie Slávnosť hliny 2016, ktoré je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Pri tejto príležitosti bola otvorená výstava 3 UHLY POHĽADU výber z tvorby bývalých študentov oddelenia keramického dizajnu Barbory Aradskej, Barbory Šulákovej, Dávida Valoviča a prác z oddelenia. Počas trhov prebiehali odborné semináre, jeden o našej škole a histórii oddelenia prezentoval aj MgA.Milan Hanko. Študenti 2.,3.a 4.ročníka sa zúčastnili pod vedením pedagógov z oddelenia keramického dizajnu (Jánom Ševčíkom, Gabrielou Godovou, Luciou Lizákovou ) prezentácie oddelenia pálením raku pece počas trhov a výstavou minuloročných prác priamo na Súkenickej ulici v Modre.

 

 

 

 

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Vážení rodičia,

ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava Vás pozýva na rodičovské združenie Vášho syna/dcéry - žiaka/žiačky I. triedy, ktoré sa uskutoční dňa  30.9.2016 o 15.00 hod. v budove školy s nasledovným programom:

1. stretnutie všetkých rodičov v jedálni školy
2. voľba zástupcu rodičov do Rady školy
3. presun rodičov do tried na úvodné triedne rodičovské združenie podľa rozpisu, ktorý bude na vrátnici školy

Zároveň očakávame, že prispejete sumou 100 Eur do občianskeho združenia ŠUPKA na šk.rok 2016/2017 (náhrada za príspevok do ZRPŠ, ktorý škola nevyberá).
Príspevok slúži na nákup spotrebného materiálu a nevyhnutných učebných pomôcok, najmä pre odborné vyučovanie všetkých študentov školy. Škola žiaľ nemá v rozpočte zo strany zriaďovateľa pridelené finančné prostriedky na tieto účely. Občianske združenie ŠUPKA poskytuje ŠÚV J.Vydru materiálnu a inú podporu z príspevkov 2%-tnej dane od rôznych poskytovateľov, príspevkov rodičov a sponzorských darov.
Príspevok bude možné odovzdať v hotovosti štatutárnemu zástupcovi Občianskeho združenia ŠUPKA   (IČO -31772269, DIČ -2021396531)  ekonómovi školy p.Ing.Grznárovi alebo prevodom na účet č.:
IBAN: SK6402000000000150636012, SWIFT, BIC: SUBASKBX

Tešíme sa na vašu účasť.
akad.mal.Milan Pagáč, riaditeľ školy

DOBRÝ TRH 2016

Študenti a pedagógovia odd.propagačného výtvarníctva sa zúčastnili 15.septembra 2016 Dobrého trhu na Panenskej v Bratislave.
Našu školu tak prezentovali prostredníctvom workshopu určeného deťom, ktorý sa počas celého dňa tešil veľkej účasti.
Z odrezkov MDF tak vznikli pekné maliarske výstupy, ktorých siluety navrhli a vyrezali naši študenti a následne ich deti pomaľovali podľa vlastnej fantázie.

 

MUZEÁLNE STRETNUTIA S FOTOGRAFIOU

V dňoch  od 15.9. do 18.9.2016 sa študentky 3.ročníka oddelenia úžitkovej fotografie Barbora Kapustová a Kristína Holecová pod vedením pedagóga oddelenia Jaroslava Žiaka zúčastnili medzinárodného workshopu Muzeálne stretnutia s fotografiou "MSzf" 2016 v meste Koszalin v Poľsku.
Barbora Kapustová získala 1. miesto v kategórii od 16 do 18 rokov a Kristína Holecová získala čestné uznanie za výnimočné spracovanie danej témy.

 

 

 

BRUSSELS DESIGN SEPTEMBER

Brussels Design September je sériou podujatí v rámci ktorých sa po celom Bruseli predstavuje belgický a medzinárodný súčasný dizajn. Tento rok sa konal už 10. ročník a zúčastnila sa na ňom aj naša škola, ktorú reprezentovalo oddelenie textilu. Podujatie Modrotlač - slovenský tradičný vzor verzus moderný textilný dizajn sa konalo v priestoroch a átriu zastupiteľstva BSK v Bruseli.Počas troch dní od 15. do 17.septembra 2016  v spolupráci s p.Trnkom (vnukom jedného z prvých slovenských majstrov modrotlače a našim bývalým absolventom) pedagogičky oddelenia pp.Bohatová a Miháliková so študentkami na workshope priblížili technológiu modrotlače a usporiadali aj výstavu školských výtvarných prác s tematikou modrotlače spojenú s módnou prehliadkou kolekcie odevov z modrotlače pre verejnosť.

 

 

 

 

V piatok 16.9.2016
budú v meste platné rozsiahle dopravné obmedzenia, preto na tento deň udeľuje riaditeľ školy
riaditeľské voľno.

________________________________

V stredu 14.9.2016 bude posledná rozlúčka so študentkou našej školy KRISTÍNKOU KALINOVOU (19.2.1999 - 10.9.2016), ktorá vo veku 17 rokov prehrala svoj boj so zákernou chorobou. V spomienkach zostáva s nami.

  ____________________________________

 

MÓDNY NÁVRHÁR 2016

V sobotu 10.septembra 2016 sa študentky oddelenia textilu pod pedagogickým vedením  p.Dobešovej zúčastnili módnej prehliadky "Módny návrhár 2016" v Ružomberku, na ktorej získali 3. miesto. Predvedené boli pletené modely študentiek Vandy Jandovej, Denisy Žiakovej, Františky Benčaťovej a Janette Axamitovej.

 

KURZ PRÍPRAVY

Kurz prípravy na talentovú skúšku, ktorý škola organizuje bude prebiehať aj v tomto školskom roku. Začiatok predpokladáme v mesiaci október, termín včas zverejníme.