ZO ŽIVOTA ŠKOLY

                        virtuálna prehliadka tu

Internetová žiacka knižka na suvba.edupage.org

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania tu.

  https://isic.sk/

 

STRÁNKOVÝ DEŇ SEKRETARIÁTU ŠKOLY PRE VEREJNOSŤ

v aktuálnej epidemiologickej situácii je

len po predchádzajúcom telefonickom alebo e-mailovom zvážení nevyhnutnosti       osobnej návštevy školy

streda od 8.00 do 12.00 hod.

____________________________________________________________________________

 

MAGICKÝ SVET DIVADELNEJ SCÉNY

Výstava návrhov divadelných scén študentov 3. ročníka odd.propagačného výtvarníctva sa presťahovala do Mestskej knižnice v Piešťanoch. Výstava bola iniciovaná  a realizovaná v rámci 100.výročia SND s vernisážou počas festivalu Zázračný oriešok - Kniha v rozhlase-rozhlas v knihe 2020.

 

 

 

 

RÓMEO A JÚLIA V GRAFICKOM ROMÁNE

Hoci v zložitých časoch ale o to srdečnejšie vás pozývame na výstavu  Rómeo a Júlia v grafickom románe - práce našich študentov z oddelenia grafického dizajnu, s ktorými sa zúčastnili na medzinárodnom projekte Klasika v grafickom románe. V dňoch 20.október - 20.november 2020 si výstavu môžete pozrieť v Mestskej knižnici v Piešťanoch, na Školskej ulici 19.

 

 

 

 

 

 

 

PREDĹŽENIE PLATNOSTI KARTY ISIC

Študenti si môžu predlžovať platnosť preukazov známkou ISIC sami cez https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/. Karta im bude doručená domov.

Cez školu sa dá objednávať známka ISIC 09/2021 maximálne do konca októbra. Ďalšie známky sa cez školu začnú objednávať až v nasledujúcom roku, od júna 2021.

 

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

Od pondelka 12.10.2020 z rozhodnutia ministra školstva prechádzajú stredné školy na dištančnú formu vzdelávania.

Svoje osobné veci si môžu prevziať študenti v škole:

v stredu 14.10.2020          od   9.00 do 10.00        študenti 4. ročníkov

                                           od  10.00 do 11.00       študenti 2. ročníkov

vo štvrtok 15.10.2020       od    9.00 do 10.00       študenti 1. ročníkov

                                           od  10.00 do 11.00       študenti 3. ročníkov

Študenti pôjdu na svoje oddelenia v skupinkách po 3 a v škole sa môžu zdržať len na čas nevyhnutný na prevzatie vecí.

 

KURZ PRÍPRAVY NA TALENTOVÚ SKÚŠKU

Epidemiologická situácia sa zhoršuje, do platnosti vstúpili nové opatrenia, preto v stredu 7.10.2020 kurz nebude - do odvolania

MAJOLIKA V MODRE

Študenti 4. ročníka keramického dizajnu sa v týždni od 21. septembra – 25. septembra 2020 zúčastnili tvorivého sympózia organizovaného Slovenskou ľudovou majolikou v Modre. Mali k dispozícii množstvo keramiky v prežahovom stave, ktoré študenti a výtvarníci mohli maľovať. Slovenská ľudová majolika nikdy nebola iba výrobca a zamestnávateľ, ale dodnes sa aktívne podieľa na spoločenskom dianí, spoluorganizuje podujatia a vytvára priestor pre aktivity prepojené na keramickú tradíciu v regióne. Po pár úspešných minisympóziách významných slovenských výtvarníkov v Slovenskej ľudovej majolike sa na toto leto plánovalo veľké letné sympózium aj s účasťou verejnosti a keramikárov – študentov a začiatočníkov. Sympózium sa z leta presunulo na september, ale aj napriek všetkým obmedzeniam úspešne prebehlo. Výsledky prác budú po výpale prezentované a dostupné verejnosti vo výstavných priestoroch Slovenskej ľudovej majoliky, v prípade úspešného sympózia si však môžu nájsť cestu aj do SNM – Múzea slovenskej keramickej plastiky. Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

                             

       

PROJEKT 25 m 2

Projekt 25 m 2 tvorí zoskupenie štyroch umelcov - Kristína Denková, naša bývalá žiačka Ema Fajnor, Eliška Šufliarska a Sonia Ščepánová, ktoré počas koronakrízy skúmajú alternatívy tvorby a dopad na kultúrnu oblasť v spoločnosti. Počas izolácie v domácej karanténe rozoberajú svoju vlastnú identitu, rodinné vzťahy, dopad situácie na ľudskú psychiku a možnosti tvorby. Dňa 30.9.2020 o 17.30 hod. všetkých srdečne pozývajú na otvorenie výstavy z týchto diel do Galérie Martina Martinčeka v Stredoeurópskom dome fotografie na Prepoštskej ulici 4 v Bratislave.

Výstava potrvá od 30.9. do 1.11.2020 v utorok - nedeľu od 13.00 do 18.00 hod.

HRDINOVIA - UKRÝVANÉ DETI

Dňa 28.9. 2020 prebehla na fotografickom oddelení našej školy prezentácia projektu Hrdinovia nášho kolegu Jaroslava Žiaka.
Projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

 

PONUKA ISIC / ITIC

 

KURZ PRÍPRAVY NA TALENTOVÚ SKÚŠKU

Zatiaľ to epidemiologická situácia v Bratislave umožňuje, preto aj v tomto školskom roku otvárame kurz prípravy na talentovú skúšku. Stretnutia budú každú stredu od 16.00 do 18.00 hod., príspevok do o.z.ŠUPKA za účasť na stretnutí je 10 €, záujemcovia si prinesú so sebou iba mäkkú zastrúhanú ceruzku.

Prvé stretnutie bude v stredu 7.10.2020, vstup je voľný, nie je potrebné podávať prihlášku.

Podmienkou vstupu do budovy je povinné rúško, dezinfekcia rúk a zmeranie teploty vo vestibule školy.

O akýchkoľvek zmenách v epidemiologických podmienkach budeme včas informovať.

 

XXXII. MEDZINÁRODNÉ KERAMICKÉ SYMPÓZIUM

V auguste sa naši kolegovia Lucia Lizáková a Milan Hanko z oddelenia keramického dizajnu zúčastnili tvorivého pobytu, počas ktorého v neateliérových podmienkach pracovali s emblematickou surovinou tohto sympózia - šamotom. Časť ich tvorby z tohto podujatia obohatí zbierkový fond umeleckej keramiky Novohradského múzea a galérie v Lučenci.

Všetkých pozývame na otvorenie výstavy sympózia dňa 11. septembra 2020 o 16.00 hod. v Novohradskom múzeu a galérii, Kubínyho nám. 3 v Lučenci. Výstava potrvá do 11. októbra 2020. Link na podujatie:

https://mynovohrad.sme.sk/c/22489844/keramika-zaziarila-aj-napriek-pandemii.html

 

ZAČIATOK NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA

Školský rok 2020/2021 začína 2 septembra 2020 (v stredu) do tried podľa rozpisu na vrátnici:

- príchod žiakov 1. ročníka a 2. ročníka je o 8.00 hod.

- príchod žiakov 3. ročníka a 4. ročníka je o 9.00 hod.

Žiaci vstupujú do školy a v škole sa pohybujú s rúškami na tvári (prekryté sú ústa aj nos) a triednemu učiteľovi odovzdajú 2 tlačivá podpísané rodičmi (Vyhlásenie a Dotazník).

Ministerstvo školstva vydalo aj nasledovné podmienky vstupu do školy:

 

 

                                               

ŠTUDENTSKÝ PREUKAZ ISIC

Informácia pre rodičov žiakov 1. ročníka a 2 strany žiadosti o vydanie preukazu ISIC:

Preukazy sa objednávajú hromadne, po potvrdení o platbe z účtu ISIC v Tatrabanke. V škole budú k prevzatiu, predpokladáme, posledný augustový týždeň resp. po nástupe žiakov v septembri, keď už budú v systéme evidovaní ako žiaci našej školy.

Informácia a Žiadosť o vydanie Preukazu žiaka s Prihláškou za člena:

           

Informácia pre žiakov vyšších ročníkov o predĺžení platnosti preukazu ISIC: