ZO ŽIVOTA ŠKOLY

                        virtuálna prehliadka tu

Internetová žiacka knižka na suvba.edupage.org

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania tu.

  https://isic.sk/

 

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Vážení rodičia,

    ŠUP J. Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava Vás pozýva na rodičovské združenie Vášho syna/dcéry, ktoré sa uskutoční dňa  27.9.2018 o 15.00 hod. v budove školy s nasledovným programom:

1) 15.00 hod. - stretnutie všetkých rodičov v jedálni školy

2) 15.45 hod. - presun rodičov do tried a odborných učební na úvodné triedne/odborové rodičovské združenie podľa rozpisu, ktorý bude na vrátnici školy

Tešíme sa na vašu účasť.                                             akad.mal. Milan Pagáč, riaditeľ školy

 

KURZ PRÍPRAVY NA TALENTOVÚ SKÚŠKU

Prvé stretnutie kurzu prípravy na talentovú skúšku bude v stredu 2.10.2019 s trvaním od 16.00 do 18.00 hod. Žiaci si prinesú 6 € ako úhradu za stretnutie a pre istotu mäkkú zastrúhanú ceruzku. Vo vestibule školy si ich vyzdvihne kolega a odvedie do miestnosti v ktorej sa bude pracovať.

EXKURZIA - MODRA

Vo štvrtok 12.9.2019 sa študenti všetkých ročníkov oddelenia Keramického dizajnu zúčastnili exkurzie a tvorivého workshopu v priestoroch Slovenskej ľudovej majoliky v Modre. Mali možnosť nahliadnuť do procesu výroby a dekorácie tradičnej keramiky. Taktiež si vyskúšali maľovanie na keramiku tradičnou technikou. Modranská majolika patrí do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

 

 

 

SUSEDIA Z KRÁLOVEJ A INÉ TVÁRE

Kolega Ján Strieš z oddelenia úžitkovej fotografie srdečne pozýva 21.9.2019 o 16.00 na vernisáž autorskej výstavy Susedia z KráLOVEj a iné tváre v Nemeckom evanjelickom kostole v Modre. Výstava potrvá od 21.9. do 20.10.2019 a sprístupnená bude aj počas Modranského vinobrania 27. - 29.9.2019.

ŠKOLA HROU - KNIHA HROU

Spolupráca našej školy s Mestskou knižnicou v Piešťanoch pokračuje aj v tomto školskom roku výstavou prác študentov z odborov propagačná grafika a propagačné výtvarníctvo na tému kniha a ilustrácia.

Názov Škola hrou - Kniha hrou naznačuje, že predstavujeme kreatívne riešenia knižnej tvorby, autorský experimentálny prístup a rôzne techniky spracovania. V expozícii je 30 kníh, vrátane denníkov, pop-up, leporel a komiksov, 10 súborov ilustrácií v rôznych technikách, 3 priestorové objekty a 10 plagátov. Výstavu pripravili pedagogičky odborov Pavla Šoltisová a Lucia Ďuráková-Hronská a potrvá počas celého septembra 2019.

 

 

 

 

 

ZRKADLO

Dňa 7.9.2019 o 17.00 hod. Vás pozývame do Sirotinca v Modre, Vajanského 77 na otvorenie kolektívnej výstavy "Zrkadlo", na ktorej prezentujú svoje práce aj študenti našej školy.

 

ROMAN HRČKA - PREČO?

Vo štvrtok 5.9.2019 o 16.30 hod. v Malej výstavnej sieni Župného domu v Dolnom Kubíne bude otvorená výstava kolegu Romana Hrčku "Prečo?". Výstava potrvá do 3. novembra 2019 a všetkých srdečne pozývame.

 

 

 

 

ZMENA NÁZVU ŠKOLY

V zmysle § 161 gc zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava

zaradená do siete škôl a školských zariadení podľa predpisov účinných do 31.08.2019 stáva

Školou umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava

podľa predpisov účinných od 01.09.2019.