*************************************************

 

 

*************************************************

 

Škola úžitkového výtvarníctva J.Vydru si v roku 2015 pripomína 85. výročie svojho založenia výstavou významných absolventov "ŠUPKY" - naprieč generáciami. Výstava sa bude konať od 6.9.2015 do 30.10.2015 v priestoroch Zoya Museum Elesko v Modre. Kurátorkou výstavy je Mgr. Sabina Jankovičová, ArtD.
Predpokladaný deň vernisáže je nedeľa 6.9.2015. K výstave bude vydaný katalóg, v ktorom bude každému autorovi venovaná dvojstrana.

Vystavujúcim autorom: organizačné pokyny
                                      formulár

_____________________________________________________________________

Pohľad do expozícií Junior Design Fest 2014

 

Ocenenia Junior Design Fest 2014

 

1)         Cena ministra školstva – ŠÚV J.Vydru, kolekcia školy

2)         Cena župana BSK - Ortweinschule, Graz, kolekcia školy

3)         Cena primátora mesta Bratislava - Zespół Szkół Plastycznych, Katowice, kolekcia školy

4)         Cena Slovenskej výtvarnej únie – Matyás Kočnar, SUŠ Ostrava, „Piksla“ - nouzové bydlení

5)         Cena Slovenského centra dizajnu - Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Valašské Meziříčí – kolekcia skla

6)         Hlavná cena – Lenovo – Lívia Niedelová, ŠÚV J.Vydru, stolík (sklo, kameň)

Čestné uznanie - Škola úžitkového výtvarníctva, Košice – kolekcia školy

Čestné uznanie – Daniella Telek, Budapešť, textílie

Čestné uznanie – Sara Seres, Budapešť, čajová súprava (porcelán)

Čestné uznanie – Fabian Terler, Graz, autoportét

Čestné uznanie – Natálie Nepovímová, Uherské Hradiště, odev „Geometrie“

Čestné uznanie – Michaela Bulejková, Trenčín, odevný trojmodel

Čestné uznanie – Martina Labdová, Ružomberok, misy

Čestné uznanie – Matúš Tománek, Lednické Rovne, hutne tvarované sklo

Čestné uznanie – Ernest Marko, Bratislava, detská hojdačka

Čestné uznanie – Eduard Raždík, Bratislava, detské sane

Čestné uznanie – Dominika Želiarová, Bratislava, kamenná žardiniéra na bonsai